Infusionsoft

Infusionsoft är ett av världens bästa verktyg för att hjälpa ert företag att organisera kommunikation och information, stödja verksamheten och underlätta för att skapa tillväxt. Det är ett Marketing Automation system med CRM som gör att du får en 360 gradig vy av dina leads, kunder och partners. Du kan skicka e-postutskick, sätta upp automatiserade arbetsflöden och processer för uppföljning och rutiner, hantera affärsmöjligheter, offerter, fakturor och onlinebetalningar, e-handel, m.m.

Infusionsoft A|B testning

A|B testning med Infusionsoft

Om du i din business använder dig av e-post för att hålla kontakten med dina prospekt och kunder vill du säkert att dina mail ska leverera resultat. Ett bra sätt att säkerställa att du får det bästa resultatet du kan få är med A|B testning.

Läs mer